Agama Islam Peran Islam Membangun Peradaban



MASUKNYA ISLAM DI INDONESIA
Sebelum agama Islam masuk ke Indonesia, berbagai macam agama dan kepercayaan seperti Animisme, Dinamisme, Hindu, dan Budha telah dianut oleh masyarakat Indonesia. Bahkan pada abad 7 – 12 M di beberapa wilayah kepulauan Indonesia telah berdiri kerajaan-kerajaan Hindu dan Budha.

ISLAM MASUK KE INDONESIA MELALUI DUA JALUR, YAITU:

Jalur utara, dengan rute: Arab (Mekah dan Madinah) – Damaskus – Bagdad – Gujarat (Pantai Barat India) – Srilangka – Indonesia

Jalur selatan, dengan rute: Arab (Mekah dan Madinah) – Yaman – Gujarat – Srilangka – Indonesia

Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Pantai Sumatera bagian utara. Berawal dari daerah itulah Islam mulai menyebar ke beberapa pelosok Indonesia, yaitu: wilayah-wilayah Pulau Sumatera (selain pantai Sumatera bagian utara), Pulau Jawa, Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Kepulauan Maluku dan sekitarnya, dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Tersebar ke seluruh i pelosok l kepulauan Indonesia, Hal itu disebabkan antara lain sebagai berikut: Adanya dorongan kewajiban bagi setiap Adanya kesungguhan hati dan keuletan para menerus kepada keluarga, para tetangga, dan Banyak raja-raja Islam yang ada di berbagai melaksanakan kegiatan dakwah rIslamiah,

PERKEMBANGAN ISLAM DI INDONESIA

DI SUMATERA
Daerah pertama dari kepulauan Indonesia yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Hal ini mudah diterima akal, karena wilayah Sumatera bagian Utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Selanjutnya mereka mensyiarkan Islam dengan cara yang bijaksana, baik dengan lisan maupun sikap dan perbuatan, terhadap sanak famili, para tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Sikap dan perbuatan mereka yang baik, kepandaian sifat terpuji lainnya yang mereka i miliki menyebabkan yaitu Samudra Pasai. i Kerajaana ini berdiri pada tahun (Aceh Utara), rajanya bernama Marah Silu, bergelar Seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra l Pasai n Nusantara, ke pedalaman Sumatera, pesisirubarat Tidore, l danbpulau-pulau lainr di kepulauan Maluku.

DI JAWA
Kapan tepatnya Islam mulai masuk. ke Pulau Jawa Maimun di daerah Leran/Gresik yang wafat tahun kedatangan Islam di Jawa. Baru sejak akhir abad sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, ditemukan lebih banyak lagi. Dan untuk masa-Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalig yang (sembilan wali).

DI SULAWESI
Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 M sudah didatangi dan Jawa. Di antara kerajaan-kerajaan itu yang paling Gowa Tallo berhasil menaklukkan daerah ,Selayar, no muslim dalam jumlah yang cukup besar. Pada tanggal Tonigallo masuk Islam yang kemudian bergelar Sultan Daerah Bone berhasil ditaklukan pada tahun 1611 M.

DI KALIMANTAN
Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat hulu sungai Nagara dan Amuntai Kimi. Kerajaan-Majapahit, bahkan salah seorang raja Majapahit tercatat dalam Kitab “Negara Kertagama” karya Empu Samudra meminta bantuan Kerajaan Demak (Sultan perjanjian apabila Kerajaan Daha dapat dikalahkan maka Islam. Ternyata berkat bantuan tentara Demak, ditundukkan sesuai dengan perjanjian, akhirnya Raja masuk Islam Hampir bersamaan waktunya, daerah Kalimantan Timur telah pula didatangi oleh orang-orang Islam. Berdasarkan hikayat Kutai, pada masa pemerintahan Raja Mahkota, datanglah dua orang ulama besar bernama Dato Ribandang dan Tuanku Tunggang Parangan. Kedua ulama itu datang ke Kutai setelah orang-orang Makasar masuk Islam. Proses penyebaran Islam di Kutai dan sekitarnya diperkirakan terjadi pada tahun 1575 M.

DI MALUKU DAN SEKITARNYA ANTARA TAHUN 1400 – 1500 M (ABAD KE-15) ISLAM
Oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan untuk mempelajari Islam. :Raja-raja di Maluku yang Raja Ternate, yang kemudian bergelar Sultan digantikan oleh Sultan Zaenal Abidin yang besar Maluku dan Irian, bahkan sampai ke Filipina. Raja Tidore, yang kemudian bergelar Sultan Raja Jailolo, yang berganti nama dengan Sultan Raja Bacan, yang masuk Islam ipada tahun 1520

PERANAN UMAT ISLAM DI INDONESIA

MASA PENJAJAHAN
Peranan Umat Islam pada Masa Penjajahan Perlawanan Kerajaan Islam dalam Menentang Penjajahan.

MASA PERANG KEMERDEKAAN
Peranan Ulama Islam Pada Masa Perang Kemerdekaan Peranan Organisasi dan Pondok Pesantren Pada Masa Perang Kemerdekaan  Serikat Dagang Islam/Serikat Islam Muhammadiyah Nahdlatul Ulama (NU) Organisasi-organisasi Islam lainnya yang didirikan pada masa penjajahan Pondok Pesantren.

MASA PEMBANGUNAN
Peranan Umat Islam pada Masa Pembangunan, Peranan Organisasi Islam dalam Masa Pembangunan, Peranan Lembaga Pendidikan Islam dalam Pembangunan.

ISLAM DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Peranan Islam dan umatnya tidak dapat dilepaskan terhadap pembangunan politik di Indonesia baik pada masa kolonial maupun masa kemerdekaan. Pada masa kolonial Islam harus berperang menghadapi ideologi kolonialisme sedangkan pada masa kemerdekaan Islam harus berhadapan dengan ideologi tertentu macam komunisme dengan segala intriknya. Politik lainnya dipasung dan itidak boleh ditampilkan, terjadinya kondisi depolitisasi politik di dalam perpolitikan tirani Soeharto. Perjuangan reformasi tidak lepas dari zim KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), ketua Nahdatul Ulama. yang lahir dari kalangansantri. Juga muncul Amin Rais dari bergulir, kiprahi umat Islam dalam panggung politik pun Umat Islam mulai kembali memunculkan dirinya tanpa Islam selama reformasi juga berhasil menjadikan Pancasila label Islam. Partai-partai politik yang iberasaskan Islam, .

PENULIS
Gery Purnomo Aji Sutrisno
Ilham Bayu
S. Devina Putri
E.P. Angga Dwi Sapto
FPIK Universitas Brawijaya Angkatan 2015

EDITOR
Gery Purnomo Aji Sutrisno
FPIK Universitas Brawijaya Angkatan 2015

Post a Comment for "Agama Islam Peran Islam Membangun Peradaban"